Multi-actor data in survey onderzoek

20 november 2006

17 januari 2007, 12.00 – 17.30 uur
Universiteit van Tilburg, TIAS building, zaal TZ-4

Voor meer informatie over dit symposium kunt u contact opnemen met
•    Marion Wittenberg (DANS)
•    Prof. dr. Matthijs Kalmijn (Universiteit van Tilburg)

DOOR HET ONVERWACHT GROTE AANTAL AANMELDINGEN IS HET ALLEEN NOG MOGELIJK OM U AAN TE MELDEN VOOR DE RESERVELIJST

Multi-actor data in survey research: moeilijkheden en mogelijkheden
In de sociale wetenschappen en met name in de sociologie worden steeds vaker data verzameld bij aan elkaar gerelateerde individuen. Voorbeelden zijn data over werknemers en hun leidinggevenden, data over leerlingen in een schoolklas, of data verzameld bij familieleden zoals respondenten en hun uitwonende kinderen, hun ouders en hun siblings. Daarnaast zijn er natuurlijk talloze huishoudensenquêtes met een multi-actor structuur, zo hebben veel datasets gegevens die ook bij de partner of de kinderen van de respondenten zijn verzameld. Vrijwel iedereen vindt dat dit ideale sociaal-wetenschappelijke data zijn, maar tegelijkertijd bestaat de indruk dat de bestaande multi-actor ondergeanalyseerd zijn.

Met het symposium willen we een stimulans geven aan een toenemende en vruchtbare benutting van multi-actor data. Enerzijds wordt aandacht besteed aan de unieke inhoudelijke mogelijkheden van multi-actor data: Wat leren we van multi-actor data over beïnvloedingsprocessen, over de manier waarop mensen de werkelijkheid percipiëren, en over de manier waarop actoren elkaar selecteren? Anderzijds wordt aandacht besteed aan methodologische problemen en kansen. Hoe gaan we om met afhankelijke waarnemingen, is er selectieve respons van alters en wat maakt dat uit voor de onderzoeksbevindingen, maar ook: kunnen we beter meten als we informatie van meerdere kanten hebben?

De presentaties belichten methodologische en inhoudelijke mogelijkheden en moeilijkheden van multi-actor data. De sprekers hebben jarenlange ervaring met het verzamelen en analyseren van grootschalige multi-actor survey data. Na elke presentatie is er een referent die commentaar geeft en problemen signaleert en is er tevens ruimte voor zaaldiscussie.

PROGRAMMA
Onder dagvoorzitterschap van Jacques Hagenaars (Universiteit van Tilburg)

12.00-12.40 Lunch

12.40-12.45 Opening door Marion Wittenberg (DANS)

12.45-13.30
Corrigeren voor meetfouten met behulp van multi-actor data: Wat leert het ons over de invloed van ouderlijke hulpbronnen op het onderwijssucces van kinderen?
Jannes de Vries (Universiteit van Tilburg) & Paul de Graaf (Radboud Universiteit Nijmegen)

Referent: Jeroen Vermunt (Universiteit van Tilburg /M&T)

13.30-14.15
Multi-actor data in organisaties: Arbeidstevredenheid vanuit condities op organisatie- en werknemersniveau
Tanja van der Lippe (Universiteit Utrecht)

Referent Bram Steijn (Erasmus Universiteit Rotterdam)

14.15-15.00
Op zoek naar een verklaring van verschillen in rapportages tussen ouders en kinderen
Pearl Dykstra (NIDI/Universiteit Utrecht) & Jornt Mandemakers (Max Planck Instituut Rostock)

Referent Catrin Finkenauer (Vrije Universiteit Amsterdam)

15.00-15.30 Pauze

15.30-16.15
Invloeden van ouders en school op cultuurdeelname — een dubbel contextueel model
Harry Ganzeboom & Ineke Nagel (Vrije Universiteit Amsterdam)

Referent René Veenstra (TRAILS / Rijksuniversiteit Groningen)

16.15-17.00
Vertekening van onderzoeksresultaten door selectieve nonrespons van ‘alters’ in multi-actor data
Matthijs Kalmijn (Universiteit van Tilburg) & Aat Liefbroer (NIDI/VU Amsterdam)

Referent Arthur van Soest (Netspar/MESS)

17.00-17.30 Borrel

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.