Makkelijker zoeken, makkelijker delen en gemaakt voor archeologische datasets

15 juli 2022

Ons nieuwe Data Station Archaeology is met bijna 120.000 datasets dé centrale plek waar je archeologische data online eenvoudig kunt opslaan, vinden, delen en publiceren. Een grote hoeveelheid makkelijk doorzoekbare rapporten, foto’s, tabellen en veldtekeningen klaar voor hergebruik. 

Foto: Fermin, H.A.C.; Dalfsen, van, JW, 2022, “Prehistorie tussen de zwembassins”, https://doi.org/10.17026/AR/DA7KGP, DANS Data Station Archaeology, V2; Otto2018_foto_014_8.jpg [fileName]

Meer dan 80 nieuwe datasets

In de eerste drie weken dat het Data Station Archaeology live is, zijn er ruim 80 datasets geüpload en meer dan 15.000 files, uit 950 verschillende datasets, gedownload. Een paar nieuwe datasets springen in het oog en zijn zeker de moeite waard om te bekijken.  

Prehistorie tussen de zwembassins

Voor de nieuwbouw van een scholencomplex, werd het oude zwembadterrein van het Graaf Ottobad in Zutphen onderworpen aan een archeologisch onderzoek. Vanwege de hoge archeologische verwachtingen werd meteen een proefsleuvenonderzoek gedaan waarbij resten uit met name de middeleeuwen en vroege ijzertijd werden aangetroffen. Er volgde een opgraving van een boerderij en erf uit de vroege ijzertijd, uit de eerste helft van de 8e eeuw voor Chr. (800-750 BC). Het geheel wekt de indruk één (of hooguit twee) generaties gebruikt te zijn wat een gedetailleerd beeld geeft van de indeling van een dergelijk erf. Bovendien vormt het een mooie aanvulling op de topografische kennis van laat-prehistorisch Zutphen. In combinatie met data uit eerder opgravingen ontstaat zo een steeds gedetailleerder beeld over de bewoningsgeschiedenis en bewoningsdynamiek rondom Zutphen en een beeld over de omvang van de bewoning.

Lees de complete beschrijving van het doel, de oorsprong en de omvang van het onderzoek “Prehistorie tussen de zwembassins” door Fermin, H.A.C.; Dalfsen, van, JW, 2022 en bekijk de dataset via ons Data Station Archaeology. 

Kasteelterrein Wijnestein 

Voor de herinrichting van het archeologisch monumenten terrein kasteel Wijnestein was vanuit de gemeente Nieuwegein behoefte aan een overzicht van de hier nog aanwezige en te verwachten archeologische resten. Uit de resultaten van het bureauonderzoek blijkt dat het eerder uitgevoerde veldonderzoek vrij fragmentarisch is en dat de resultaten niet goed zijn ontsloten. De enige ‘harde’ waarneming betreft de resultaten van het elektrische weerstandsonderzoek uit 1990, maar ook hiervan is de plaatsbepaling niet precies vastgelegd. Over de met weerstandsonderzoek gemeten funderingsresten van Wijnestein binnen het voormalig eilandje kan met grote mate van zekerheid gesteld worden dat deze nog in situ aanwezig zijn onder het opgebrachte heuvel lichaam. Er is een hoge verwachting dat het Archeologische Monumentenkaart (AMK) terrein (Monumentnummer 2954) resten uit de Romeinse tijd en mogelijk late ijzertijd en vroege en late middeleeuwen bevat. 

Lees de complete beschrijving van het doel, de oorsprong en de omvang van het onderzoek “Plangebied kasteelterrein Wijnestein te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein” door drs. K. Wink, 2022 en bekijk de dataset via ons Data Station Archaeology. 

Meer informatie

99% van de archeologische datasets in ons nieuwe Data Station Archaeology is nu direct en openbaar toegankelijk. Dit maakt het mogelijk voor betrokkenen zoals RCE, depothouders, commerciële archeologische bedrijven, universiteiten en andere liefhebbers om data met gegarandeerde duurzaamheid en betrouwbaarheid direct te gebruiken. Bekijk de archeologische collectie of neem bij vragen contact op met Hella Hollander, Data Station Manager Archaeology. 

 

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hella Hollander M.A.

Data Station Manager Archaeology