KNAW-rapport: onderzoek naar big data dwingt tot interdisciplinair teamwork

4 juni 2018

Wetenschappelijk onderzoekers zullen veel meer in teams moeten gaan samenwerken: met dataspecialisten en niet in de laatste plaats met ethisch experts. Dat schrijft de KNAW in een op 15 mei 2018 verschenen adviesrapport over big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen.

De KNAW heeft de commissie ‘Big data’ ingesteld om een brede verkenning uit te voeren naar de effecten van ‘big data’ op wetenschappelijk onderzoek. Dit vanuit het perspectief dat de Nederlandse wetenschap op het gebied van onderzoek met ‘big data’ een vooraanstaande positie in het internationale veld kan verwerven. Het accent van de commissie ligt op wetenschapsgebieden die werken met gegevens over personen.

Kees Aarts, voorzitter van de KNAW-commissie, tevens voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad van DANS doet de volgende aanbeveling aan onderzoeksinsituten en faculteiten: “Zorg dat onderzoekers die met gegevens over personen werken lokaal toegang hebben tot een solide en veilige infrastructuur, vergelijkbaar met een lab dat zowel onderzoekers als onderzochte personen een veilige omgeving biedt. Toegang kan betrekking hebben op lokale en nationale faciliteiten (SURF, DANS en Netherlands eScience Center en op het niveau van wetenschapsgebieden bijvoorbeeld HealthRI) of op Europees niveau de European Open Science Cloud (EOSC). Nationale faciliteiten dienen veilig lokaal verbonden te zijn en te passen in het onderzoeksproces.”

De volgende aanbeveling is voor het Ministerie van OCW: “Neem het initiatief om een overkoepelende infrastructuur tot stand te brengen die de lokale infrastructuur ondersteunt en aanvult bij het verzamelen, verwerken, delen en analyseren van (big) data met betrekking tot personen. Het gaat daarbij om faciliteiten en ondersteuning door dataspecialisten en juridische en ethische expertise die de reikwijdte van individuele instituten of de faculteiten overstijgen. Deze infrastructuur is bedoeld om samenwerking binnen de wetenschappelijke gemeenschap en met partners uit het publieke en private terrein tot stand te brengen. De infrastructuur kan alleen tot stand komen met structurele extra investeringen en kan worden gezien als een nutsvoorziening, die voortbouwt op ervaringen van onder meer het CBS, DANS, BBMRI en Data4LifeSciences en recente nationale initiatieven die zijn opgenomen in de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Het ministerie dient bij het inrichten van die nieuwe infrastructuur in overleg met onder meer NWO, SURF en VSNU met nadruk onderzoek met gegevens over personen te betrekken en aan te sluiten bij initiatieven rond Open Science, Open Data en FAIRdata, zoals het internationale GO FAIR-netwerk en het Nationaal Platform Open Science.”

Meer informatie

Meer informatie staat online.

 

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.