Groei e-infrastructuren vraagt meer oog voor gebruikerswensen

10 januari 2008

De sociale wetenschappen en humaniora lopen niet voorop in het gebruik van innovatieve elektronische infrastructuren. Wil daar verandering in komen dan moeten bij de ontwikkeling van gereedschappen voor zulke structuren de gebruikersgemeenschappen een belangrijker rol gaan spelen.

Dat is een van de conclusies van het AVROSS onderzoek dat met EU-geld is uitgevoerd door een internationale groep onderzoekers. AVROSS betekent ‘Accelerating Transition to Virtual Research Organisation in Social Science’.
Het gaat om een grootschalig mondiaal onderzoek dat is opgebouwd uit een internet-survey onder circa 450 zogenaamde ‘early adopters’ op het gebied van e-infrastructuur en een achttal case studies van ‘veelbelovende’ infrastructurele projecten.

De onderzoekers concluderen ook dat er voor het ontwikkelen van e-infrastructuur in de sociale wetenschappen en humaniora een vrij smalle basis is van gemotiveerde onderzoekers en gekwalificeerde technici. Die zou kunnen worden verbreed door meer aandacht voor scholing en opleiding, met een belangrijke rol voor ‘computer supported collaborative learning’. Daarnaast zijn vaak onvoldoende goede adviezen en best practices voorhanden en tenslotte is er nog te weinig kennis over de voordelen van e-infrastructuren. De onderzoekers presenteren 22 aanbevelingen om deze drempels weg te nemen en adviseren daarnaast een vijftal benaderingen voor een beleid om die infrastructuren meer ingang te doen vinden: meer aandacht voor e-infrastructuren in de universitaire opleidingen, een grotere rol voor gebruikers in de ontwikkelingsstadia van e-tools, steun voor de ontwikkeling van servicegeoriënteerde modellen, investeren in het oplossen van privacybedreigingen die de groei van infrastructuren hinderen en verder onderzoek naar demogelijke rol van e-infrastructuren in de sociale wetenschappen en humaniora.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.