Gedragscodes ”Gebruik persoonsgegevens wetenschappelijk onderzoek” van kracht geworden

21 maart 2006

Alle onderzoekers bij de universiteiten vallen automatisch onder de gedragscode. De code biedt onderzoekers die werken met privacygevoelige gegevens praktische aanwijzingen over hoe ze daar verantwoord mee om moeten gaan.

P.S. Zie ook het DANS nieuws van 25 april 2006: Deze gedragscodes zijn nu ook beschikbaar op de DANS-website!

Uit het gezamenlijk persbericht van VSNU en KNAW:

De gedragscode vertaalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens naar de (beroeps)praktijk. Volgens de code mogen niet meer gegevens worden verzameld dan voor het onderzoek noodzakelijk is en moeten de gegevens zoveel mogelijk worden geanonimiseerd. Onderzoekers uit allerlei disciplines, bijvoorbeeld sociaal-geografen, economen en epidemiologen werken met bestanden die gegevens over burgers bevatten. De soorten bestanden waar ze mee werken, zijn heel divers: soms gaat het om eenmalige surveys, soms gaat het om langer lopend onderzoek met panels, of om informatie uit registratiesystemen met belasting- en gezondheidsgegevens. De gedragscode geeft als belangrijke richtlijnen dat onderzoekers persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor onderzoek, dat wil zeggen ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie, en dat individuen in die publicatie nooit herkenbaar mogen zijn.

Voor onderzoekers moet de gedragscode normverhogend gaan werken. Als alle leden van een onderzoeksgroep een dergelijke gedragscode onderschrijven, kan een beoordelende instantie dit als een positieve factor in haar beoordeling van die onderzoeksgroep laten meewegen. Ook legitimeert de code het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en kan daarmee voorkÛmen dat bepaalde data niet voor onderzoek beschikbaar worden gesteld. Als laatste biedt de code een toetsingskader en kan daardoor bij twijfel verantwoorden hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. De universiteiten zullen de code breed verspreiden.

De gedragscode is gebaseerd op een advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW uit 2003. De code is vervolgens door de VSNU voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens, dat hem onlangs goedkeurde. Na publicatie in de Staatscourant is deze nu definitief. Nu de gedragscode een feit is geworden, willen de universiteiten hem zo snel mogelijk in de praktijk verankeren. De gedragscode geldt voor alle werknemers van de universiteiten en zal ook bij de KNAW-instituten worden ingevoerd. Tijdelijke werknemers zullen de verklaring moeten ondertekenen. De code treedt met onmiddellijke ingang in werking.

De gedragscode is via de website van de KNAW als pdf-versie down te loaden, evenals een samenvatting van de code in acht spelregels.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.