Gebruik top10vector in 2006 via DANS voor onderzoeksdoeleinden goedkoper

17 januari 2006

Top10vector is het belangrijkste GIS-bestand dat onderzoekers in Nederland gebruiken. De versie die bij DANS besteld kan worden is een vectorbestand met de topologische weergave van Nederland in 2005 op schaal 1:10000.

Top10vector is het belangrijkste GIS-bestand dat onderzoekers in Nederland gebruiken. De versie die bij DANS besteld kan worden is een vectorbestand met de topologische weergave van Nederland in 2005 op schaal 1:10000.

Via DANS kan dit bestand tegen het gereduceerd tarief van 1000 euro per jaar worden besteld voor niet commercieël gebruik. De Topografische Dienst Kadaster, de producent van top10vector, en DANS streven er gezamenlijk naar om de licentiekosten zo laag mogelijk te houden voor wetenschappelijk gebruik.

Top10vector wordt momenteel binnen veel Universiteiten, Hogescholen en sommige KNAW en NWO instituten gebruikt. Een voorbeeld van het gebruik is het ontwerp van de grote ruimtetelescoop Lofar door Astron. (waar de afbeelding eveneens van afkomstig is). Binnen de KNAW wordt top10vector gebruikt in het HGIN project Een ander voorbeeld van het gebruik zijn enkele scripties van de TUD. Daarnaast zijn er veel bestanden geënt op top10vector, zoals het Bestand Bodem Gebruik. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek gebruikt ook top10vector om bodemvondsten te registeren.

Technische gegevens TOP10vector
Als één van de eerste landen ter wereld beschikt Nederland over een landsdekkend en zeer gedetailleerd topografisch bestand. TOP10vector is het meest gedetailleerde bestand dat Topografische Dienst Kadaster vervaardigt. Het is een vectorbestand met een gesloten vlakken structuur, opgebouwd uit gecodeerde en onderling verbonden lijnelementen. Objecttypen en attributen zijn middels elementcodering opgeslagen. De verschillende topografische elementen binnen het bestand kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden geselecteerd, waarbij de structuur van de data intact blijft. Door het onderling verbinden van alle lijnelementen zijn in TOP10vector deelobjecten gevormd. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om voor specifieke applicaties zelf een objectgericht bestand samen te stellen. Bovendien maakt de nagenoeg onvertekende weergave een groot detailniveau mogelijk. Door middel van generalisatie kunnen digitale bestanden op kleinere schaal worden afgeleid.

Bij TOP10vector kan tevens een vlakkenfile geleverd worden. Dit is een file met gesloten polygonen welke de grenzen van de vlakken weergeeft. Deze vlakken kunnen gevuld worden met een kleur voor een goede visualisatie van het bestand.

Schaal 1:10.000
Schaalbereik (indicatie) 1:5.000-1:25.000
Bestandsgrootte (indicatie) TOP10vector: 6 Mb per blad; varieert per formaat
TOP10wegen: 4 Mb per blad; varieert per formaat
Herzieningsinterval 4 jaar

Algemene technische aspecten van TOPvector bestanden
De bestanden zijn opgedeeld in eenheden die qua gebiedsgrootte overeenkomen met de grootte van de topografische kaartseries. Naar behoefte kunnen rechthoekige gebiedsuitsnedes worden aangeleverd. Zodoende kan elk gebied op maat worden samengesteld.
De vector-bestanden zijn leverbaar in de onderstaande varianten:

NEN1878: Dit is een eenduidig Nederlands formaat voor uitwisseling van ruimtelijke gegevens. Het is een formaat dat TDN als standaarduitwisseling hanteert. Structuur en codering van de vectorbestanden blijven volledig intact.
DGN: Microstation Designfiles. Bevat de volledige structuur en codering zoals TDN die oorspronkelijk heeft vervaardigd en zelf o.a. gebruikt bij het vervaardigen van topografische kaarten.
DXF: voor CAD toepassingen. Kan tevens door de meeste GIS applicaties worden ingelezen. Dit formaat heeft echter als nadeel dat de TDN-coderingen en broncodes verdwijnen. De betekenis van de elementen blijkt dan alleen uit de DXF-kenmerken als level, color en line-style. Het topografische lijnenbeeld is natuurlijk wel compleet.
ARC/INFO: Dit formaat krijgt een extra dimensie omdat de GIS-funcionaliteiten van TOP10wegen hierin bijzonder toegankelijk zijn gemaakt. De “coverages” en “regions” zijn zodanig gestructureerd dat deze in vele toepassingen gebruikt kunnen worden.
Alle TOP-bestanden hebben het RD-coördinatenstelsel als grondslag.
bron: TDKadaster

Bestand Bodem Gebruik
Met ingang van versie 2000 is het Bestand BodemGebruik (BBG, voorheen Bodemstatistiek) geharmoniseerd met de geometrie van de Top10Vector. Vanaf het eind van de zeventiger jaren gebruikte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al de analoge topografische kaart, schaal 1:10.000, van de Topografische Dienst Kadaster (TDK) voor de vervaardiging van de statistiek van het Bodemgebruik. Deze kaarten werden
aan de gemeenten verstuurd waar de functionele begrenzingen door gemeenteambtenaren werden ingetekend. Na planimetrering door het CBS werden de ingetekende vlakken vervolgens ingemeten.
Bron: CBS

Om die reden kunnen organisaties die top10vector bestellen om niet het BBG geleverd krijgen.

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met DANS
Telefoon 070-3494450 / 06-23297450

Via deze link kunt u top10vector direct bestellen: Top10vector

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.