FAIRsFAIR van start!

29 maart 2019

Op 1 maart 2019 is het driejarige project FAIRsFAIR, dat DANS coördineert, van start gegaan. Op 14 en 15 maart trapten de 22 partners het project in Amsterdam af.

Plaats van handeling was het CREA-theater, alwaar zo’n tachtig leden van het project bijeenkwamen om het startschot voor FAIRsFAIR luister bij te zetten. De energie die de experts uit verschillende disciplines meebrachten was voelbaar, en dat zorgde voor een opgewekte sfeer.

Klimaatonderzoekers, gezondheids- en voedingswetenschappers, natuurkundigen en sociale wetenschappers hebben immers allen twee belangrijke gemeenschappelijke kenmerken: ze doen onderzoek en ze generen daarbij data. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat deze onderzoeksdata FAIR is? Om ze vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), Interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) te maken en te houden, is samenwerking cruciaal. Het is daarom de ambitie van FAIRsFAIR om de EOSC-bestuursorganen te ondersteunen bij het opstellen van FAIR-deelnameregels.

Op de eerste dag schetsten diverse partners de overeenkomsten met gelieerde projecten in de European Open Science Cloud (EOSC). Vertegenwoordigers van gerelateerde projecten en onderzoeksinfrastructuren vertelden in welke mate ze verband houden met FAIRsFAIR en hoe een samenwerking op diverse niveaus zou kunnen plaatsvinden. 

De tweede dag stond in het teken van verdieping: de aanwezigen gingen met elkaar in discussie over de inhoud van hun werkpakketten. Omdat die veel overlap vertonen, zijn de partners genoopt tot intensief overleg. In breakoutsessies werden concrete plannen gemaakt waarmee FAIRsFAIR haar ambitie zal verwezenlijken. 

Na afloop van twee intensieve dagen waarin veel uitwisseling en inhoudelijke discussie plaatsvond maar ook voldoende tijd was om elkaar te ontmoeten en te netwerken, is het duidelijk dat FAIRsFAIR een reis vol uitdagingen wordt, die door goede samenwerking zullen worden overwonnen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op onze projecten-pagina.

Disclaimer 

The present communication does not constitute the European Commission to a formal commitment for funding. The final decision by the Commission will only be taken at a later stage, since it depends on the finalisation of grant preparation and the rest of the selection procedure.

‘FAIRsFAIR: Fostering FAIR Data Practices in Europe’ ontvangt financiering op grond van Horizon 2020-projectoproep H2020-INFRAEOSC-2018-5-2018-2019 (c), subsidieovereenkomst 831558, van de Europese Unie.


Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.