Europese Open Access-pilot OpenAIRE van start

26 februari 2010

Samen met de Universiteit Utrecht en SURFfoundation gaat DANS een aandeel leveren in het Europese project Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE).

Het OpenAIRE-project, dat drie jaar duurt, wordt gesubsidieerd uit het Zevende Kaderprogramma (FP7, voor wetenschappelijk onderzoek) van de Europese Commissie. Doel is om in Europa Open Access in de praktijk ingevoerd te krijgen. Bij het project zijn 38 partners uit 27 Europese landen betrokken.

In augustus 2008 introduceerde de Europese Commissie een ‘Open Access–pilot’, een verkenning waarvoor rond een vijfde van het budget van het kaderprogramma werd gereserveerd. Onderzoekers in zeven richtingen, waaronder de sociaal-economische & geesteswetenschappen als één worden beschouwd, worden in dat kader verplicht om hun onderzoekpublicaties in een Open Access-repository te deponeren. Dat moet dan wel een repository zijn van een onderzoekinstelling of een overkoepelende repository voor een bepaald vakgebied. OpenAIRE moet de onderzoekers helpen te voldoen aan de gestelde eisen. Daarvoor wordt onder andere gewerkt aan een Europese Helpdesk en het opzetten van een OpenAIRE-portal en e-infrastructuur voor de repository-netwerken. Ook worden in samenwerking met vijf vakdisciplines de mogelijkheden onderzocht van het beheer van wetenschappelijke gegevens.

In het projectconsortium is de Europese topexpertise op het gebied van Open Access- en repository-infrastructuur verenigd. Er zal een netwerkstructuur worden opgezet met partners in alle lidstaten van de Europese Unie, plus Noorwegen. Ieder land heeft zijn consortiumpartners, of – in het geval van Luxemburg – zijn steun toegezegd aan het project, waarbij wordt voortgebouwd op resultaten uit het DRIVER II project. Universiteit Utrecht is verantwoordelijk voor het Nederlandse deel van de beoogde infrastructuur. SURFfoundation gaat op Europees niveau een helpdesk voor Open Access opzetten. DANS formuleert de eisen voor Open Access repositories in de sociaal-economische wetenschappen en humaniora.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.