Data Toezichtkaart Voortgezet Onderwijs 2011 verkrijgbaar

21 juni 2011

Onlangs is in het online archiveringssysteem EASY van DANS het nieuwste bestand van de Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs beschikbaar gesteld.

Onlangs is in het online archiveringssysteem EASY van DANS het nieuwste bestand van de Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs beschikbaar gesteld.

De Toezichtkaart 2011 bevat een tiental files met informatie over: algemene gegevens, opbrengstenoordeel, driejaarsgemiddelde van het verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen, opbrengstenkaart, adviesgegevens, in-, door-, en uitstroomgegevens, examenkandidaten, examencijfers, leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) en een percentage leerlingen woonachtig in armoedeprobleemcumulatiegebied. Een aparte documentatiefile geeft uitleg over de inhoud van de bestanden. Het format van de data leent zich zowel voor analyses met SPSS als met Excel.

De Toezichtkaart 2011 is onderdeel van de jaarlijkse opbrengstenoverzichten. Hierin staan oordelen van de inspectie over de opbrengsten van scholen over een periode van drie jaar: de ‘rendementen’ van onderbouw en bovenbouw, de cijfers van het centraal examen en het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. De complete databestanden stelt de Inspectie via EASY ter beschikking voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie
De bestanden van de Toezichtkaart 2011 zijn beschikbaar via EASY.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.