DANS publiceert “Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIR”

12 oktober 2022

Sinds het voorjaar 2021 werkte DANS aan het project “Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIR”. Dit was een opdracht van de Nederlandse hub van het European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS) consortium, E-RHIS.nl, dat in oprichting is. In dit project is een landschapsinventarisatie en behoefteanalyse uitgevoerd rondom datamanagement in de Nederlandse erfgoedwetenschappen. Alle bevindingen uit de landschapsstudie zijn gebundeld in een rapport dat aan de E-RIHS.nl werkgroep is gepresenteerd  om de verdere oprichting van het netwerk te bevorderen.

RDM-lifecycle als leidraad

E-RIHS.nl heeft als doel om wetenschapsmethoden, onderzoeksfaciliteiten, expertise en data uit het roerende erfgoed, monumenten en archeologie beter toegankelijk te maken. Door middel van interviews en een enquête is een groot aantal (potentiële) E-RIHS.nl partners uit het veld van de erfgoedwetenschappen bevraagd over de huidige stand van zaken en hun wensen voor de toekomst met betrekking tot het vinden, delen, archiveren en hergebruiken van data. Het onderzoek werd gestructureerd met een research data management lifecycle als leidraad. Deze bestaat uit de fasen data creatie, dataverwerking en analyse, data opslag, data archiveren en publiceren en data hergebruik. Daarnaast werd er ook gekeken naar organisaties op het gebied van beleid, ondersteuning en samenwerking. 

Twee kanten komen samen

De E-RIHS.nl partners zijn zowel musea en cultuurhistorische instellingen als universiteiten en natuurwetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten. Deze twee kanten van het veld komen steeds meer samen en daarom is het belangrijk dat een netwerk als E-RIHS.nl deze samenwerkingen faciliteert en ondersteuning biedt voor beide soorten behoeftes. Het koppelen van data en faciliteiten vergt een aantal grote ontwikkelingen in de huidige infrastructuur. De partners dragen daar graag aan bij.

Optimale infrastructuur voor impactvolle data

Dankzij steeds meer geavanceerde analytische technieken komen er in de erfgoedwetenschappen ook steeds meer data beschikbaar. Goed datamanagement is dan cruciaal. Reden voor E-RIHS om te zorgen voor een optimale data infrastructuur (DIGILAB) waarmee alle partners data, tools en expertise makkelijk kunnen uitwisselen. Ook FAIR data zijn uiteraard belangrijk voor het netwerk. Deze maken namelijk een grotere impact en kunnen beter worden gedeeld en hergebruikt. 

Training

Naast de inventarisatie, meer gericht op de technische data-infrastructuur, is er ook een eerste bootcamp verzorgd op het gebied van research datamanagement. Deze was gericht op het trainen van (aanstaande) specialisten en data stewards specifiek voor de erfgoedwetenschappen. Een tweede training wordt momenteel ontwikkeld. Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.