DANS en NIOO starten pilot: gegevensinfrastructuur voor duurzaam en geavanceerd gebruik ecologische data

14 september 2022

DANS en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) – beide onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – slaan de handen ineen en starten een pilot waarbinnen bestaande ecologische data geschikt worden gemaakt voor geavanceerd datagebruik, voor nu en in de toekomst.

FAIR en geschikt voor geavanceerde analyse

Zoals binnen vele wetenschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten, zijn er bij het NIOO in de afgelopen decennia bijzonder complete en gedetailleerde datasets aangelegd. In het geval van het NIOO voor specifiek ecologisch onderzoek, bijvoorbeeld over vogels op de Veluwe en hun verschillende voedselbronnen, data die voor deze pilot worden gebruikt. Deze gegevens zijn digitaal, maar daarmee nog niet FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). Ook is onduidelijk hoe deze datasets precies passen in data-netwerken en catalogi die nodig zijn voor geavanceerde analyse- en modellering doeleinden zoals Artificial Intelligence en real-world simulaties in Digital Twins. 

De uitdaging om dit soort ecologische data FAIR te maken valt samen met een van de grote technische ontwikkelingen binnen DANS: data duurzaam en gestandaardiseerd archiveren, maar ook optimaal geschikt maken voor hergebruik en verschillende data-interacties. Met andere woorden, eenmalig genereren en vastleggen van data, maar toch heel divers, interoperabel en meervoudig datagebruik faciliteren. Binnen de pilot werken beide organisaties aan de workflows die nodig zijn om dit data-doel te bereiken en is deze relevant voor verschillende soorten data en wetenschappelijke disciplines.

Datagestuurde wetenschap

De pilot draagt bij aan de datagestuurde wetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland en Europa. De grote hoeveelheden gegevens stellen wetenschappers in staat digitale kopieën van de echte wereld te maken en deze simulaties te gebruiken om de werking van hun onderzoeksobjecten te onderzoeken en te begrijpen. Modelleren, voorspellen en controleren van complexe systemen wordt toegepast in onder andere research naar wereldwijde klimaatverandering, het menselijk lichaam en ecosystemen. Disciplines waar technische vooruitgang, zoals satelliet observaties of geautomatiseerde DNA-sequencing, continue gegevensstromen creëren, opereren in de frontlinie van deze datagestuurde wetenschappen. Onderzoeksgebieden zoals de ecologie zijn aan een inhaalbeweging bezig. 

Aanleiding voor deze pilot is een eerder dit jaar ingediend Large-Scale Research Infrastructure (LSRI) voorstel, dat past binnen de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuren. Dit LSRI-voorstel, genaamd LTER-LIFE, wordt gecoördineerd door het NIOO en richt zich op het creëren van Digital Twins voor ecosystemen zoals de Veluwe en de Waddenzee.

Onderzoeksfonds KNAW-instituten

De DANS-NIOO-pilot wordt gefinancierd door het Onderzoeksfonds KNAW-instituten. Dit fonds stelt KNAW-instituten in staat nieuwe interdisciplinaire ontwikkelingen in te zetten en zorgt ervoor dat de instituten een verbindende en coördinerende rol kunnen spelen in specifieke onderzoeksvelden. Tevens bevordert het fonds de duurzame opslag en toegankelijkheid van waardevolle en unieke wetenschappelijke data. 

Photo by Faye Cornish on Unsplash

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.