4000 Leidenaren uit 1674 in de nieuwe website Leidse Lasten

25 januari 2006

Sinds kort is er een nieuwe site waarmee de gegevens van meer dan 4000 inwoners van Leiden uit het jaar 1674 te zien en te bevragen zijn. Deze data zijn afkomstig uit een bij het Nederlands Historisch Data Archief gedeponeerde dataset (dataset titel: Belastingregister Leiden 1674). Oorspronkelijk komen de gegevens uit twee belastingkohieren die zich in het stadsarchief van Leiden bevinden: dat van de Tweehonderdste Penning en dat van het Klein Familiegeld.

Sinds kort is er een nieuwe site waarmee de gegevens van meer dan 4000 inwoners van Leiden uit het jaar 1674 te zien en te bevragen zijn. Deze data zijn afkomstig uit een bij het Nederlands Historisch Data Archief gedeponeerde dataset (dataset titel: Belastingregister Leiden 1674). Oorspronkelijk komen de gegevens uit twee belastingkohieren die zich in het stadsarchief van Leiden bevinden: dat van de Tweehonderdste Penning en dat van het Klein Familiegeld.

Deze data worden nu beschikbaar gesteld op de website Leidse Lasten van de vereniging Jan van Hout, de vriendenvereniging van het Leidse Stadsarchief. De gegevens zijn eerder in boekvorm (met diskettes) verschenen onder de titel Leidse Lasten. Twee belastingkohieren uit 1674, Auteur G.J. Peltjes, uitgave Nederlands Historisch Data Archief, Leiden 1995.

De data zijn verzameld en gedigitaliseerd door drs. G.J. Peltjes in een project van de toenmalige postdoctorale opleiding “Historische Informatiekunde”, het European Social Fund/DABURH, Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Leiden, onder begeleiding van dr. H.A. Diederiks. Deze dataset is bij het Nederlands Historisch Data Archief gedeponeerd: dataset titel: Belastingregister Leiden 1674.

Gecombineerd leveren beide kohieren veel informatie op over het meest welgestelde deel van de inwoners van Leiden, zoals naam, beroep, burgerlijke staat en belastingheffing. De website biedt tal van ingangen op de gegevens en vele kaarten. Ook is er een interactieve kaart waar de toenmalige wijken (‘bonnen’) van Leiden op te zien zijn.

De Tweehonderste Penning was een vermogensbelasting, die neerkwam op een half procent van het vermogen met een ondergrens van 1000 gulden. Het Klein Familiegeld was een nieuwe belasting op het inkomen, waarvoor wel het kohier is aangelegd, maar die echter nooit is ingevoerd. De kohieren sluiten elkaar voor een deel uit, enerzijds doordat kooplieden en renteniers uitgesloten waren van het Klein Familiegeld en anderzijds doordat voor het Klein Familiegeld wel veel “mindervermogenden” – personen wier vermogen onder de ondergrens van 1000 gulden van de Tweehonderdste Penning bleef – zijn aangeslagen. Voor een belangrijk deel komen er echter ook personen in beide kohieren voor.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.