Met de digitale pakbon (SIKB0102-standaard) geven archeologen na afloop van het onderzoek aan wat waar is gedeponeerd. De gegevens over vondsten worden via een standaardset beschrijvingen aangeleverd. De metadata wordt via de pakbon aangeleverd als een xml-document.

  • Wanneer archeologische projecten zijn beschreven met de archeologische pakbon (SIKB0102 standaard) dienen deze projecten bij het ArcheoDepot ingediend te worden. De bestanden van de datasets die bij de Provincies worden gedeponeerd moeten worden aangeleverd in Preferred Formats.
  • Via het ArcheoDepot worden datasets automatisch vanuit de provincies naar het archief van DANS gestuurd.
  • In de opstartfase van het ArcheoDepot is het ook nog steeds mogelijk uw data direct bij DANS aan te leveren indien de provincie nog niet is aangesloten op het ArcheoDepot.

Het universele formaat heeft de volgende voordelen:

  • Harmonisatie van de aanleveringseisen bij het deponeren;
  • Eenmalige invoer van gegevens en uniform aanleveren van data bij het ArcheoDepot, het loket van de archeologische provinciale depots;
  • Het leent zich voor de ontwikkeling van de digitale koppeling van onderzoeksinformatie (bijvoorbeeld tussen Archis en de diensten van DANS);
  • Het uitwisselingsprotocol biedt de mogelijkheid tot duurzame opslag van archeologische gegevens;
  • Besparing van tijd en kosten door een geautomatiseerd en efficiënt aanleverproces via het ArcheoDepot.

Meer informatie

Neem contact op met Data Station Manager Hella Hollander voor meer informatie.