Een tekst in een computerbestand kan met bijvoorbeeld een teksteditor als niet meer dan tekst worden geschreven: Platte tekst. Een tekstverwerkingsprogramma of een opmaakprogramma biedt de gebruiker de mogelijkheid om documenten te voorzien van opmaak: stijlen, kleuren, lettertypes, speciale karakters, vetgedrukte tekens, cursieve tekens enzovoorts. Ook is het mogelijk om aanvullende inhoud aan documenten toe te voegen, zoals afbeeldingen. Preservering van opgemaakte tekstdocumenten richt zich op behoud van alle belangrijke aspecten, waaronder alle visuele kenmerken en alle structuurinformatie.

Preferred formats

Non-preferred formats