8 november | In dit webinar worden de methodologische uitdagingen voor de conservering en presentatie van erfgoedgeuren onder de loep genomen en worden enkele van de zorgen onthuld van erfgoedprofessionals rond de uitdagingen van de introductie van geuren als nieuwe vluchtige organische stoffen (VOC) in de galerieruimte. De webinar is georganiseerd door de HS Academy, een samenwerkingsinitiatief tussen IPERION HS en E-RIHS.

8 november | Het 5e JST-STM online seminar staat in het teken van de transformatie in wetenschappelijk publiceren: onderzoeksdata en de rol daarvan voor Open Onderzoek. De focus ligt op de voordelen van het FAIR maken van onderzoeksdata, terwijl ook FAIR-data worden besproken in de context van toenemende eisen van financiers voor datamanagementplannen, en de verschillende manieren waarop auteurs profiteren van het FAIR maken van hun data. Ingrid Dillo zal spreken over FAIR en TRUST - de perfecte mix.

8 november | De beschikbaarheid van onderzoeksgegevens die ten grondslag liggen aan in tijdschriften gepubliceerde artikelen wordt een gangbare praktijk in de wetenschappelijke communicatie. De Europese Commissie en andere financiers van wetenschappelijk onderzoek stellen hoge verwachtingen aan wetenschappers ten aanzien van openheid en beschikbaarheid van wetenschappelijk werk en resultaten. Wetenschappelijke uitgevers zijn via tijdschriften en wetenschappelijke publicaties het belangrijkste punt om open wetenschap in de praktijk te realiseren. Dit evenement maakt deel uit van het continue Journals Outreach initiatief, dat CESSDA service providers samenbrengt met Social Science & Humanities Journals. Het doelpubliek bestaat uit uitgevers, redacteuren, onderzoekers en CESSDA-dienstverleners. Het evenement is ook een gelegenheid voor uitgevers/tijdschriften om nieuwe initiatieven op het gebied van diensten voor onderzoeksgegevens gekoppeld aan wetenschappelijke publicaties onder de aandacht te brengen.

3 November | De ODISSEI Conferentie voor Sociale Wetenschappen beoogt sociale als ook data wetenschappers samen te brengen om data, methoden, infrastructuur, ethiek en theoretisch werk met betrekking tot digitale en computationele benaderingen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek te bespreken. De conferentie wordt in het Engels gehouden met keynotes van Frauke Kreuter en Matthew Salganik.

3 november | Het evenement 'DARIAH Innovation Forum #2 in Dublin: Bringing Together DARIAH and the Industries' richt zich op de vraag hoe een onderzoeksinfrastructuur zoals DARIAH een belangrijke rol kan spelen bij het faciliteren van de kunst- en geesteswetenschappen om baanbrekend impact te hebben op technologische ontwikkeling, het creëren van echt mensgerichte innovatie en beleid, en een ethische en boeiende marktplaats voor cultuur. Er zijn panelpresentaties van belangrijke multinationale industriële spelers, waaronder Ernst and Young en ReD Associates, creatieve en culturele MKB'ers zoals Noho en Kinzen, vooruitstrevende academische projecten zoals het Cassandra Project en het Human+ Programma, en erkende kunst- en cultuur incubators en facilitators zoals Gluon, IMEC en i2CAT. Het forum wordt in het Engels gehouden.

2 november 14:00 CET | RDA Nordic Collaboration nodigt je uit voor hun vijfde webinar. Deze keer laten zij u kennismaken met RDA-bronnen voor sociale en menswetenschappen.

31 Oktober | In toenemende mate worden er data verzameld met behulp van sensoren, bijvoorbeeld via een app op de mobiele telefoon of een 'wearable'. Deze sensoren leggen gegevens vast over onder meer verplaatsingsgedrag, het functioneren van het lichaam (beweging, slaap, etc.) en het gebruik van het internet (zoekgedrag, informatiegebruik, etc.). Veel van deze gegevens werden nog niet zo heel lang geleden uitgevraagd in vragenlijsten. Omdat respondenten het lastig vinden deze vragen te beantwoorden, leidde dit niet altijd tot goede waarnemingen. Sensorgegevens maken het mogelijk om feitelijk gedrag nauwkeurig vast te leggen. Wat betekent dit voor de surveys die we uitvoeren? Wordt surveyonderzoek er anders, beter of misschien wel overbodig van? Tijdens deze middag staan we stil bij de toepassingen van sensordata in surveys. Verschillende sensoren komen aan bod.

De Engelstalige workshop duurt een volledige dag en is vooral bedoeld voor nieuwe medewerkers in data archieven. Met deze workshop krijg je een introductie in de verschillende hoofdstukken van de CESSDA Data Archiving Guide (DAG). De workshop heeft een praktijkgericht en praktisch karakter. Iedereen met algemene belangstelling voor de DAG is uiteraard ook welkom.