Open Science

De Open Science beweging heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek (inclusief publicaties, data, fysieke monsters en software) en de verspreiding ervan toegankelijk te maken voor alle lagen van de samenleving, vakgenoten of burgers. Dit wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van nieuwe methoden van onderzoek, digitale hulpmiddelen en een grotere interoperabiliteit tussen onderzoeksinfrastructuren.
De Open Science beweging werkt aan het verbeteren van de transparantie, reproduceerbaarheid en herbruikbaarheid van onderzoek, en aan een rechtvaardig, open en eerlijk onderzoekslandschap dat voor iedereen toegankelijk is.

Open Science is belangrijk voor DANS omdat we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot onderzoek en de daarbij horende data, ongeacht waar men woont of werkt. Dat is ook waarom we zoveel waarde hechten aan hoogwaardig research data management, meer transparantie en interoperabiliteit.

DANS is een sterk voorstander van het Open Science beleid van de Europese Unie en de oprichting van de European Open Science Cloud (EOSC). We onderschrijven ook de UNESCO Open Science aanbevelingen.

Bij DANS organiseren we regelmatig trainingen over Open Science door onze betrokkenheid bij projecten zoals EOSC Future en PATTERN, maar ook door onze samenwerking met Research Data Netherlands (RDNL) en het Nationaal Programma Open Science (NPOS).

Leer meer over Open Science door een kijkje te nemen op het FOSTER Open Science trainingsplatform dat veel informatie biedt over de verschillende onderwerpen binnen de Open Science beweging.