Open en FAIR Data

Open Data is een beweging binnen Open Science die ervoor wil zorgen dat data openlijk toegankelijk, bruikbaar, bewerkbaar en beschikbaar zijn voor iedereen en voor elk doel. Open data wordt gelicenseerd onder een open licentie. In 2014 werd de Open Data beweging kracht bijgezet door de introductie van de FAIR dataprincipes. Dit acroniem staat voor data die vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) zijn. Als een ‘early adopter’ en voorstander van de FAIR dataprincipes is DANS zeer actief geweest in het bevorderen van de ontwikkeling van methoden voor databeheer die ervoor zorgen dat alle data FAIR zijn en dat data “zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig” zijn.

DANS is voorstander van de aangesloten CARE-principes voor de bescherming van autochtone data: Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility en Ethics (in 2019 ingevoerd).

DANS heeft training gegeven op het gebied van Open en FAIR Data door projecten zoals FAIRsFAIR en FAIR-IMPACT, naast onze jarenlange training in research data management. Door ons werk in het FAIRsFAIR project zijn we ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van FAIR-middelen voor onderzoekers en datamanagers, zoals FAIRAware en F-UJI.

De belangrijkste training van DANS over Open en FAIR Data is een cursus die we hebben ontwikkeld in samenwerking met RDNL: Essentials for Data Support. Je kunt deze gratis online volgen of je aanmelden voor een van de live trainingen.