Samenwerkingspartners

door | jan 27, 2022

Door deelname aan nationale en internationale projecten en infrastructuren werkt DANS mee aan de duurzame toegang tot onderzoeksdata.

Uiteraard doen wij dit niet alleen, maar samen met partners en klanten in verschillende samenwerkingsverbanden. Een greep uit onze waardevolle relaties:

 

CBS

Tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en DANS bestaat een overeenkomst over kosteloze beschikbaarstelling van een groot aantal microbestanden met gegevens over personen en huishoudens voor wetenschappelijk onderzoek.

Samen met andere stakeholders geven het CBS en DANS ook het blad E-data & Research uit.

Centerdata

DANS heeft samen met Centerdata de service Surveydata Nederland (SDN) opgezet. SDN richt zich op het dissemineren en duurzaam archiveren van surveydata en de onderliggende meetinstrumenten. De kennis en ervaring vanuit Centerdata over dataverzameling, documentatie en disseminatie van surveydata wordt samengebracht met de kennis en ervaring van DANS op het gebied van duurzame archivering van data.

Samen met andere stakeholders geven Centerdata en DANS ook het blad E-data & Research uit.

CoreTrustSeal

Onderzoekers die data willen delen of willen gebruiken, willen ook weten of de kwaliteit en integriteit van die data gewaarborgd is. CoreTrustSeal biedt een basiscertificering voor digitale archieven, waarmee betrouwbaarheid meetbaar en inzichtelijk gemaakt wordt.

Het archief van DANS is CoreTrustSeal gecertificeerd. DANS levert een van de vier directeuren van CoreTrustSeal.

DataCite

DataCite is een internationaal samenwerkingsverband, in 2009 opgericht door een aantal toonaangevende onderzoeksbibliotheken, archieven en technische informatiecentra uit de hele wereld.

Het maakt zich sterk voor het delen van onderzoeksgegevens en een betere bescherming van onderzoeksinvesteringen. DANS is onderdeel van dit samenwerkingsverband.

DTL

Het Dutch Techcentre for Life Sciences is een expertisecentrum van onderzoeksorganisaties voor de life sciences. DANS is lid van DTL en onderdeel van de Participant Advisory Committee (PAC).

E-data & Research

Samen met andere stakeholders geeft DANS het blad E-data & Research uit.

E-data & Research is een blad over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Het blad biedt nieuws en informatie voor onderzoekers en studenten en een ieder die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van digitale onderzoeksdata.

Op de website staan alle uitgebrachte nummers, ook is daar het mogelijk om een gratis abonnement af te sluiten. Het blad verschijnt 3 keer per jaar.

EOSC Association

De EOSC Association is de juridische entiteit die is opgericht om de European Open Science Cloud (EOSC) te besturen. DANS trad toe in het eerste jaar van de Association: 2020. De EOSC komt tot stand in een reeks gefinancierde projecten en initiatieven van lidstaten en geassocieerde landen.

DANS draagt bij aan de EOSC door deel te nemen aan zowel projecten als aan verschillende van de EOSC Task Forces.

EuroCRIS

EuroCRIS is de internationale organisatie die zich bezighoudt met de interoperabiliteit van onderzoeksinformatiesystemen.

EUDAT CDI

De EUDAT Collaborative Data Infrastructure (of EUDAT CDI) is een van de grootste infrastructuren van geïntegreerde datadiensten en -bronnen ter ondersteuning van het onderzoek in Europa.

Het wordt ondersteund door een netwerk van meer dan 20 Europese onderzoeksorganisaties, gegevens- en rekencentra. DANS is lid van het CDI.

GDCC

Global Dataverse Community Consortium (GDCC). Dataverse is een open source webapplicatie voor het delen, bewaren, citeren, onderzoeken en analyseren van onderzoeksdata. DANS gebruikt deze software voor DataverseNL en werkt samen met anderen binnen dit consortium aan de verder ontwikkeling van Dataverse.

ICPSR

De data van het Amerikaanse Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) zijn kosteloos beschikbaar via DANS.

DANS vertegenwoordigt voor Nederland het Nationale Lidmaatschap van het ICPSR. Via dit lidmaatschap kunnen onderzoekers van universiteiten en onderzoeksinstellingen kosteloos toegang krijgen tot data van het ICPSR.

Knowledge Exchange

Knowledge Exchange (KE) biedt een infrastructuur voor onderzoeksinformatie op internationaal niveau en faciliteert kennisuitwisseling tussen zowel experts als organisaties.

Knooppunt Oral History

Het Nationaal Knooppunt Oral History heeft als doel mondelinge geschiedenis in al zijn facetten te bevorderen. Het Knooppunt doet dit door samenwerking en kruisbestuiving tussen musea, archieven, universiteiten, kennisinstituten en maatschappelijke initiatieven te stimuleren.

LCRDM

Het LCRDM (Landelijk Coordinatiepunt Research Data Management) faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement in Nederland.

DANS was lid van alle werkgroepen en brengt expertise in de huidige taakgroepen in.

Mendeley Data

De, door onderzoekers gepubliceerde, onderzoeksdata op het platform Mendeley Data worden bij DANS voor de lange termijn opgeslagen.

Ministeries

Organisaties die onderzoek doen in opdracht van Ministeries zijn verplicht om data voortkomend uit dit onderzoek onder te brengen bij DANS. Deze verplichting is opgenomen in de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI).

Netherlands eScience Center

Het Netherlands eScience Center ondersteunt en versterkt multidisciplinair en data-intensief wetenschappelijk onderzoek waarin effectief en innovatief ICT wordt gebruikt.

DANS werkt samen met het eScience Center op het gebied van FAIR onderzoekssoftware.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) heeft drie pijlers: Zichtbaar, Bruikbaar, Houdbaar. DANS is met name actief in de pijler Houdbaar.

NPSO

DANS voert het secretariaat van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO), een platform van onderzoeksinstituten binnen de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven op het gebied van surveyonderzoek.

NPOS

Het Nationaal Programma Open Science werkt aan het realiseren van het Nationaal Plan Open Science. DANS is vertegenwoordigd in de Adviesraad en zit aan de FAIR Data Tafel.

RCE

Voor de archeologie is vastgelegd dat de digitale documentatie die bij archeologisch onderzoek wordt vastgelegd voor de lange termijn bewaard dient te worden in het e-depot voor de Nederlandse archeologie.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is daarom voor DANS een belangrijke partner bij de ontwikkeling van het Data Station Archaeology. Samen met de RCE zorgt DANS er bovendien voor dat dendrochronologische data (DCCD) vindbaar en toegankelijk zijn voor hergebruik.

RDA

De Research Data Alliance (RDA) is een wereldwijd, door de gemeenschap aangestuurd initiatief met als doel de sociale en technische infrastructuur op te bouwen om het delen en hergebruiken van open gegevens mogelijk te maken. Met meer dan 12.000 leden uit 145 landen, biedt RDA een neutrale ruimte waar haar data experts samen kunnen komen om dit te ontwikkelen en aan te nemen.

DANS is een organisatorisch lid van RDA en is betrokken bij tal van initiatieven van de organisatie. Ingrid Dillo, adjunct-directeur van DANS, is medevoorzitter van de RDA Council.

RDNL

RDNL (Research Data Netherlands) is een samenwerkingsverband van 4TU.Research Data, SURF , DTL en DANS. Deze nationale coalitie bevordert FAIR onderzoeksdata door trainingen en expertise voor data-ondersteuners.

Software Heritage

Het Software Heritage verzamelt en bewaart software in de vorm van broncodes, omdat software technische en wetenschappelijke kennis belichaamt en de mensheid zich het risico niet kan veroorloven deze te verliezen. Ook de herbruikbaarheid van onderzoeksgegevens hangt af van de duurzaamheid van software. 

World Data System

World Data System (WDS) is een internationaal consortium van repositories en datacenters. WDS bevordert de toegang tot en het lange termijn beheer van wetenschappelijke gegevens, data-diensten, producten en informatie.