FAIR-IMPACT

Uitbreiding van FAIR-oplossingen in heel EOSC.

Status: Lopend
Looptijd: 2021 - 2025
Contactpersoon: Ingrid Dillo Ph.D.

De visie van een European Open Science Cloud (EOSC) bestaat onder meer uit onderzoekers de mogelijkheid te bieden te profiteren van de voordelen van datagestuurde wetenschap. Deze visie moet worden verwezenlijkt door middel van een open en vertrouwde omgeving voor de toegang tot en het beheer van een breed scala aan met overheidsgeld gefinancierde onderzoeksgegevens en aanverwante diensten. Nu de uitvoeringsfase (2021-2027) is ingegaan, vereist het EOSC actieve betrokkenheid en steun voor een wijdverspreide uitvoering en goedkeuring van de FAIR-beginselen (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Het doel is normen te definiëren en te delen en instrumenten en diensten te ontwikkelen om onderzoekers in staat te stellen onderzoeksresultaten te vinden, te raadplegen, te hergebruiken en te combineren.

Het FAIR-IMPACT project draagt bij aan een EOSC van FAIR gegevens en diensten door het ondersteunen van de implementatie van FAIR-geschikte praktijken, instrumenten en diensten in wetenschappelijke gemeenschappen op Europees, nationaal en institutioneel niveau. FAIR-IMPACT zal oplossingen vertalen en aanpassen over wetenschappelijke domeinen heen betreffende persistente identifiers, metadata en ontologieën, metriek, certificering en interoperabiliteitsaspecten via een set van geïntegreerde use cases in de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, foton- en neutronenwetenschappen, biowetenschappen en agro-voedsel, en milieuwetenschappen. Deze oplossingen zullen beheerders van repositories, organisaties die onderzoek uitvoeren, financiers en beleidsmakers in staat stellen het beheer van FAIR-gegevens te ondersteunen, en onderzoekers en burgerwetenschappers in staat stellen FAIR-gegevens te produceren. Verdere invoering van FAIR-databeginselen en -praktijken zal vervolgens worden gestimuleerd via cascade-subsidies die zowel financiële steun als steun in natura zullen bieden.

FAIR-IMPACT “Expanding FAIR solutions across EOSC” wordt gefinancierd door het Horizon Europe programma van de Europese Commissie (GA 101057344). Gecoördineerd door DANS en ondersteund door 27 aanvullende partners uit 11 landen, is het project officieel van start gegaan op 1 juni 2022. FAIR-IMPACT zal voortbouwen op de succesvolle praktijken, beleidsmaatregelen, instrumenten en technische specificaties die voortvloeien uit FAIRsFAIR, andere H2020-projecten en -initiatieven, en uit de FAIR-werkgroep en andere relevante werkgroepen van de voormalige Raad van Bestuur van EOSC.

Stel je vraag over deze samenwerking

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ingrid Dillo Ph.D.

Senior Advisor