Data ‘Gezondheidsenquête 2010 en 2011’ beschikbaar via EASY

3 mei 2013

De data van de Gezondheidsenquête 2010 en 2011 zijn nu kosteloos beschikbaar in EASY voor wetenschappelijk onderzoekers. De enquête geeft een zo volledig mogelijk overzicht van ontwikkelingen in de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking in Nederland.

Sinds 1981 wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek een continue Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd.

De data
De populatie bestaat voor het merendeel van de onderwerpen uit personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens. De enquêtes van 2010 en 2011 zijn beveiligde microbestanden. Dit betekent dat die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Toegang tot CBS-data
Beveiligde microbestanden zijn kosteloos beschikbaar voor onderzoekers bij instellingen die daarvoor zijn gemachtigd via de CBS-wet. Aan studenten kunnen CBS-data geleverd worden wanneer zij bij hun universiteit ook officieel in dienst zijn. De bedoelde wettelijk gemachtigde instellingen zijn o.a.:
•universiteiten in de zin van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
•bij wet ingestelde organisaties of instellingen voor wetenschappelijk onderzoek
•Centraal Planbureau – CPB
•Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP
•Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne – RIVM
•Rijks Planologische Dienst – RPD
•Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen – EUROSTAT
Onderzoekers werkzaam bij andere Nederlandse organisaties en instellingen dan de bovengenoemde, kunnen toegang tot CBS data aanvragen, via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Downloads
De beveiligde micro-bestanden kunnen uit EASY gedownload worden.Voor het raadplegen van de volledige bestanden met meer variabelen via de Onsite – of Remote Access faciliteiten van het CBS, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Meer informatie
Heeft u vragen over EASY? Neem dan contact op met jetske.van.der.schaaf at dans.knaw.nl.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.