De digitale bewaring van audiovisuele (AV) gegevens is een complex gebied waar vooruitgang is voorkomen door een gebrek aan overeenstemming over de keuze van preserveringsformaten en een ongecontroleerde ontwikkeling van nieuwe formaten en coderingsmethoden. Met de informatie die DANS biedt over voorkeursformaten / containers met audiovisuele bestanden, hopen we de deponeerders te informeren over de formaten die DANS het beste acht voor de duurzaamheid op lange termijn en de toegankelijkheid van audiovisuele gegevens.

Naast de gebruikelijke criteria die DANS gebruikt om te beslissen of een AV-formaat / container de voorkeur geniet of niet (zoals openheid, ondersteuning en robuustheid), wordt voor AV-materiaal ook rekening gehouden met de criteria van ‘media-gerelateerde-functionaliteit’. Idealiter zou het formaat / de container tijdcode, ondertitels en metadata moeten ondersteunen.

Als het gaat om audiovisuele bestandsformaten is er veel technische terminologie. Dit gedeelte probeert de termen te verduidelijken die vaak worden gebruikt wanneer de gemeenschap spreekt over de curatie van audiovisueel materiaal.

Een containerformaat of ‘wrapper’ is een type bestandsformaat dat verschillende soorten gegevens bevat in een enkel bestand, bijvoorbeeld audio- en videobitstreams evenals aanvullende informatie zoals ondertitels en metadata. Ook kan een wrapper / container de verschillende soorten codecs opslaan die nodig zijn om de gegevens uit te pakken / decoderen.

Codec staat voor (en) coder / decoder of compressie / decompressie. Het is de methode waarmee een video- of audio-bitstream wordt gecodeerd voor verzending en gedecodeerd voor gebruik. De software die wordt gebruikt om audio- of videobestanden af te spelen, moet de juiste codecs in de bibliotheek hebben om de mediabestanden af te spelen. Zonder een geschikte codec kan een gecodeerde bitstream niet worden afgespeeld. De codec impliceert ook het type compressie (“lossy” of “lossless”, zie hieronder) die hebben / zullen plaatsvinden. Voor archivering op de lange termijn heeft het gebruik van lossless compressie (zonder verlies) in de meeste gevallen de voorkeur, ondanks bezorgdheid over de omvang van de gegevensopslag.

Bestandsformaten en codecs kunnen onder commercieel beheer vallen of gratis zijn, ongepubliceerd of open. Voor archiveringsdoeleinden hebben vrije en open bestandsformaten en codecs de voorkeur en worden ze sterk aanbevolen.

Een gratis programma zoals VLC of het meer geavanceerde MediaInfo kan op uw computer worden geïnstalleerd om u te helpen bij het identificeren van het formaat en de codec van uw audio- en videobestanden.

Preferred formats 

Non-preferred formats