Het Rich Tekst Format is ontwikkeld door Microsoft voor het uitwisselen van tekstdocumenten tussen verschillende programma’s en systemen. Het is het standaard formaat van het tekstverwerkingsprogramma Microsoft WordPad.

RTF berust op opmaaktaal. Het is een vrij goed ondersteund en toegankelijk bestandsformaat, maar de populariteit van het formaat is afgenomen als gevolg van toenemend gebruik van op XML gebaseerde bestandsformaten voor tekstdocumenten. Daarnaast is PDF/A voor lange-termijn archivering beter geschikt voor tekstdocumenten dan RTF.

RTF is een non-preferred format binnen bestandstype Tekstdocumenten.