.por (portable file format) is een exportformaat van de software SPSS, ontwikkeld om data transfer mogelijk te maken tussen verschillende versies van SPSS die werken onder verschillende besturingssystemen. De export-functie schrijft alle variabelen naar het .por-bestand.

In het verleden is door het toenmalige Steinmetz-archief (in 2005 overgenomen door DANS) ervoor gekozen om SPSS.por als preferred format te gebruiken voor de lange termijn duurzaamheid van statistische data. Dit was in een tijd dat de meeste data die gearchiveerd werd, SPSS-bestanden waren. DANS heeft het beleid om .por als voorkeursformaat voor de duurzaamheid te gebruiken lange tijd gehandhaafd. Dit beleid is in mei 2020 herzien.

De keuze voor SPSS-por garandeert alleen interoperabiliteit tussen verschillende versies van SPSS, niet tussen verschillende softwarepakketten. Het formaat kent geen officiële specificatie. SPSS lijkt het por-formaat uit te gaan faseren. De beste manier om data duurzaam op te slaan is om zowel de data als de datadocumentatie in een ASCII-formaat op te slaan.

SPSS Portable is een non-preferred format binnen bestandstype Statistische data.