ODF is een ISO-gestandaardiseerd format voor office-documenten. Voor spreadsheets gebruikt het de extensie .ods; de andere twee extensies zijn .odt voor tekstuele bestanden en .odp voor presentaties. ODF-bestanden zijn in wezen XML-bestanden die voldoen aan het XML-schema gedefinieerd in ISO/IEC 26300:2006. De laatste revisie dateert van 2015.
Het voordeel van ODS is dat het een open standaard is die door meerdere applicaties kan worden verwerkt. Aan latere versies van ODF kan metadata worden toegevoegd in de vorm van RDF. Toevoegen van metedata kan tot op het niveau van cellen, in het geval van spreadsheets. Voorbeelden van office suites die ODF gebruiken zijn o.a. OpenOffice en LibreOffice. Ook MSExcel-bestanden kunnen worden opgeslagen als ODS. Er zijn verschillende software libraries waarmee ODF programmatisch kan worden bewerkt.

Media-type
Het media-type van ODS-bestanden is application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet en application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template voor templates.

Zie ook: Planning for Library of Congress Collections: https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000439.shtml

ODS is een preferred format binnen bestandstype Spreadsheets.