Het Network Common Data Form, of netCDF, is een interface op een bibliotheek met functies voor gegevenstoegang voor het opslaan en ophalen van gegevens in de vorm van arrays. Een ‘array’ is een n-dimensionale (waarbij n is 0, 1, 2, …) rechthoekige structuur die items bevat die allemaal hetzelfde gegevenstype hebben (bijvoorbeeld een 8-bits teken, een 32-bits geheel getal). Een ‘scalar’ (eenvoudige enkele waarde) is een 0-dimensionale array. NetCDF is een abstractie die een weergave van gegevens ondersteunt als een verzameling zelfbeschrijvende overdraagbare objecten die toegankelijk zijn via een eenvoudige interface. Array-waarden kunnen direct worden benaderd, zonder dat details bekend zijn over hoe de gegevens worden opgeslagen. Hulpinformatie over de gegevens, zoals welke eenheden worden gebruikt, kan bij de gegevens worden opgeslagen. Generieke hulpprogramma’s en toepassingsprogramma’s kunnen toegang krijgen tot netCDF-gegevenssets en specifieke velden van de gegevens transformeren, combineren, analyseren of weergeven. De ontwikkeling van dergelijke toepassingen heeft geleid tot verbeterde toegankelijkheid van gegevens en verbeterde herbruikbaarheid van software voor arraygeoriënteerd gegevensbeheer, analyse en weergave. Dit formaat is online goed gedocumenteerd en wordt goed ondersteund. Het is om verschillende redenen een sterk stijgend formaat in verschillende wetenschappelijke disciplines. Houd er rekening mee dat als DANS netCDF-bestanden accepteert, het coördinatensysteem, referentiesysteem en de projecties correct en duidelijk in de gegevens moeten worden beschreven.

NetCDF is een preferred format onder bestandstype Programmeertaal.