MATLAB is een programmeerplatform dat speciaal is ontworpen voor ingenieurs en wetenschappers. Het hart van MATLAB is de MATLAB-taal, een op matrix gebaseerde taal die de meest natuurlijke uitdrukking van computationele wiskunde mogelijk maakt. De naam MATLAB staat voor matrixlaboratorium. MATLAB is oorspronkelijk geschreven om eenvoudige toegang te bieden tot matrix software die ontwikkeld is door de LINPACK- en EISPACK-projecten, die samen de allernieuwste software voor matrixberekeningen vertegenwoordigen. MATLAB is in de loop van jaren geëvolueerd met input van veel gebruikers. In universitaire omgevingen is het de standaard instructietool voor inleidende en geavanceerde cursussen in wiskunde, techniek en wetenschap. In de industrie is MATLAB het instrument bij uitstek voor onderzoek, ontwikkeling en analyse met hoge productiviteit. Dit formaat wordt geaccepteerd in DANS zonder dat verdere conversies aan het uitvoerbare codeformaat (.m) en de werkruimtebestanden (.mat) nodig zijn. We raden ten stelligste aan om uw code zo netjes mogelijk op te bouwen en duidelijk aan te geven welke versie van MATLAB werd gebruikt om de code te ontwikkelen, opmerkingen te vermelden waar nodig en gebruik te maken van goede programmeermethoden. De code moet duidelijk genoeg zijn voor gebruikers om de resultaten te begrijpen en voor mogelijke reproductie van het onderzoek en de methoden.

MATLAB is een preferred format binnen bestandstype Programmeertaal.