Standard Generalized Markup Language (SGML). Een fijnmazige manier om records en velden op te slaan, maar ook elementen en subelementen; gebruikt voor het verpakken van database-inhoud en voor het weergeven van tekst (opgemaakt) en de samenstellende tekstobjecten; een voorloper van zowel HTML als XML.

SGML is non-preferred format binnen bestandstype Opmaaktaal.