JavaScript / ECMAscript (.JS; .ES; …).

Browsers lezen de scripts en voeren daarop commando’s uit. De basis van JavaScript is goed ondersteund en kan gearchiveerd worden, maar bij script- bestanden moet wel opgelet worden dat er sprake kan zijn van afhankelijkheid van externe data.

JS en CS zijn preferred formats binnen Opmaaktaal.