Esri ArcGIS en Pitney Bowes MapInfo Professional zijn de voorname commerciële GIS-applicaties. Buiten de commerciële pakketten wordt de open source software QGIS zeer veel gebruikt.

In GIS-software worden kaartlagen apart opgeslagen: ArcGIS en QGIS gebruiken Shapefiles; MapInfo slaat de kaartlagen op als TAB-bestanden.

In de applicatie kunnen kaartlagen worden gecombineerd en kan nadere opmaak worden aangebracht. Een samenstelling van lagen, al dan niet met opmaak, kan worden opgeslagen als een project of workspace:

-Een project in ArcGIS wordt opgeslagen als een .mxd
-Een project in MapInfo wordt opgeslagen als een .wor
-Een project in QGIS wordt opgeslagen als een .qgs

Deze bestanden staan niet op zichzelf. Ze vertellen de applicatie welke kaartlagen en bijbehorende bestanden geopend moeten worden en hoe het geheel moet worden opgemaakt.

Projectbestanden zijn dusdanig afhankelijk van specifieke (versies van) software en andere (vaak non-preferred) formaten dat deze niet duurzaam kunnen worden opgeslagen.

Ook zijn projectbestanden meestal werkbestanden die hebben geresulteerd in een opgemaakte afbeelding of kaart. De werkbestanden zijn geen onderdeel van de definitieve dataset en hoeven niet gedeponeerd te worden. Een opgemaakte afbeelding of kaart kan als een duurzame PDF/A worden opgeslagen.

Gelieve contact op te nemen met DANS indien het wenselijk is om een projectbestand beschikbaar te stellen.

Workspaces zijn non-preferred formats gerelateerd aan het bestandstype GIS.