Pitney Bowes MapInfo Professional is een van de meest bekende commerciële GIS-applicaties.

Mapinfo slaat de digitale kaartlagen op als TAB-bestanden. Een TAB-bestand bestaat uit meerdere bij elkaar behorende bestanden. Deze bestanden hebben verschillende extensies maar delen dezelfde bestandsnaam.
Het hoofdbestand heeft de extensie .tab. Naast de .tab moet een tabulair databestand aanwezig zijn, dit bestand heeft meestal de extensie .dat of .dbf, de extensie .xls komt ook voor.
Optionele bijbehorende bestanden hebben de extensies .map, .id, .ind.

Voor de duurzaamheid en de toegankelijkheid op de lange termijn is MapInfo TAB niet geschikt. Een deel van de data bestaat uit binaire data, waarvan het niet gegarandeerd kan worden dat andere applicaties dan de applicaties waar ze mee zijn gemaakt de data foutloos kunnen openen.

Voor de lange termijn en ter bevordering van de interoperabiliteit is het daarom aan te bevelen om GIS-data op te slaan in een open, goed ondersteund en robuust tekstbestand.

MapInfo TAB is een non-preferred format binnen bestandstype GIS.