Esri ArcGIS is een van de meest bekende commerciële GIS-applicaties.
ArcGIS slaat de digitale kaartlagen op als Shapefiles. Een Shapefile bestaat uit meerdere bij elkaar behorende bestanden. Deze bestanden hebben verschillende extensies maar delen dezelfde bestandsnaam.

Het hoofdbestand heeft de extensie .shp. Naast de .shp moeten minstens twee bestanden aanwezig zijn, deze bestanden hebben de extensies .shx en .dbf.
Buiten deze 3 bestanden kunnen optioneel tot 12 extra, aanvullende bestanden worden gebruikt (.prj, .shp.xml, .xml …).

De veelgebruikte Open Source GIS-applicatie QGIS slaat kaartlagen ook standaard op als Esri Shapefiles.

Esri Shapefiles worden zeer veel gebruikt en ondervinden een goede ondersteuning door software. Indien gewenst kunnen Shapefiles als gebruiksformaat worden opgenomen en aangeboden in een dataset.

Voor de duurzaamheid op de lange termijn zijn deze formaten echter minder geschikt. Shapefiles bestaan voornamelijk uit binaire data, waarvan het niet gegarandeerd kan worden dat de data in de toekomst foutloos geopend kan worden door andere applicaties dan de applicaties waar ze mee zijn gemaakt.

Voor de lange termijn en ter bevordering van de interoperabiliteit is het daarom aan te bevelen om GIS-data op te slaan in een open, goed ondersteund en robuust tekstbestand.

Voor betere export- en importmogelijkheden voor ArcGIS is de ‘Data Interoperability extension’ verkrijgbaar. Met deze extensie kunnen ook bulk-conversies gemakkelijk worden uitgevoerd.

Esri SHP is een non-preferred format binnen bestandstype GIS.