Esri ArcGIS is een van de meest bekende commerciële GIS-applicaties.

In ArcGIS worden losse kaartlagen opgeslagen als Shapefiles. Meerdere kaartlagen kunnen in een relationele Geodatabase worden opgeslagen. Een File Geodatabase ziet er meestal uit als een folder met een .gdb extensie in de foldernaam. Deze folder bevat meerdere bestanden met generieke bestandsnamen en extensies zoals .gdbindexes; .gdbtable.

GDB is ontworpen als een efficiënt gestructureerde opslag voor GIS-data, geoptimaliseerd voor het gebruik. Desondanks is ondersteuning buiten Esri software beperkt en is niet gemakkelijk inzichtelijk welke kaartlagen in de Geodatabase aanwezig zijn.

Voor de lange termijn en ter bevordering van de interoperabiliteit is het daarom aan te bevelen om de inhoud van een Geodatabase op te slaan in aparte kaartlagen, elk in een open, goed ondersteund en robuust tekstbestand.

GDB is een non-preferred format binnen bestandstype GIS.