Voor relationele databases wordt SIARD gezien als een geschikt en duurzaam formaat. SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases) is bedoeld voor het archiveren van relationele databases op een manier die zo onafhankelijk mogelijk is van het oorspronkelijke DBMS. Dit formaat houdt rekening met alle belangrijke kenmerken van databases. SIARD is een open, vrij beschikbaar formaat, gebaseerd op duidelijke tekstformaten: UnicodeXMLSQL (1999). Dit maakt het toegankelijk voor verschillende tools.
SIARD is een relatief jong formaat, zie SIARD_Suite.

SIARD is een preferred format binnen bestandsformaat Databases.