Databases bestaan in verschillende vormen, waarvan de bekendste waarschijnlijk de relationele database is. Databases worden beheerd door een Database Management System (DBMS). Naast het waarborgen van de consistentie van data en hun verwerking (lezen en schrijven), regelt het DBMS de rollen en bevoegdheden van gebruikers (groepen) en biedt het ook een reeks functies om verschillende bewerkingen op de data uit te voeren. Het bestandsformaat is meestal gekoppeld aan het DBMS, maar er zijn ook onafhankelijke uitwisselformaten.

Preferred formats binnen Databases

Non-preferred formats binnen Databases