De REFI-QDA (Qualitative Data Analysis) standaard heeft als doel om de uitwisseling van kwalitatieve data tussen QDA programma’s mogelijk te maken. De standard is ontwikkeld door QDA software bedrijven ATLAS.ti, Dedoose, f4analyse, MAXQDA, NVivo, QDAMiner, Quirkos and Transana. De standaard bestaat uit twee delen:

  • REFI-QDA Codebook, voor het uitwisselen van codeboeken.
  • REFI-QDA Project voor het uitwisselen van informatie over projecten.

De specificaties van de REFI-QDA standaard zijn open beschikbaar en het formaat is gebaseerd is op XML. Zie: https://www.qdasoftware.org

De REFI-QDA (Qualitative Data Analysis) standaard is een preferred format binnen bestandstype Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS).