In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, dat gebaseerd is op cijfermatige data waarmee berekeningen worden uitgevoerd, maakt kwalitatief onderzoek gebruik van niet-numerieke kwalitatieve gegevens, zoals teksten, afbeeldingen en films. Kwalitatieve gegevens kunnen opgeslagen worden in verschillende bestandsformaten waarvoor in veel gevallen al “preferred” formats beschikbaar zijn (zoals TIFF).

CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data AnalysiS) programma’s faciliteren de verschillende onderzoeksmethoden en analysetechnieken ter verrijking en analyse van kwalitatieve data. Voorbeelden zijn ATLAS.TI, HyperRESEARCH, MAXqda, QDA Miner, NVivo, Qualrus en Transana.

In de loop der tijd zijn er verschillende versies van de programma’s verschenen en zijn er versies voor verschillende besturingssystemen gekomen. Vaak kunnen de bestanden afkomstig uit deze applicaties niet onderling uitgewisseld worden. CAQDAS programma’s maken gebruik van gesloten “proprietary” formaten en ondersteunen geen open import of export formaten. Dit belemmert de duurzaamheid van de databestanden.

Preferred formats

Non-preferred formats