De ontwikkelaar Autodesk, met als voorname software AutoCAD, is een marktleider op het gebied van CAD. De AutoCAD-formaten DXF en DWG worden zeer veel gebruikt.

Verschillende CAD-applicaties gebruiken een DWG-formaat voor de opslag van de data; het formaat wordt daardoor ook door meerdere organisaties ontwikkeld (Autodesk, Open Design Alliance e.a.). Bij elke release van Autodesk’ AutoCAD hoort ook een nieuwe versie van het DWG formaat.
De interoperabiliteit van DWG tussen verschillende CAD-applicaties verloopt niet altijd zonder problemen. Er kunnen ook moeilijkheden optreden bij de import van een DWG in een ander pakket van dezelfde ontwikkelaar, of in een andere versie van het pakket.

Autodesk biedt gratis de tool DWG TrueView aan voor de import van recente DWG-versies; vanuit TrueView kunnen de kaarten ook geëxporteerd worden naar oudere versies van het AutoCAD DWG-formaat.

DWG biedt inmiddels mogelijkheden waarvan niet alle eigenschappen in DXF kunnen worden opgeslagen. Als export naar DXF R12 (ASCII) niet tot informatieverlies leidt, wordt deze versie van het DXF formaat gezien als de beste optie voor preservatie van AutoCAD formaten in een relatief open, breed ondersteund formaat. Een conversie van DWG naar DXF moet goed worden gecontroleerd op volledigheid. Indien elementen van de DWG niet in de DXF kunnen worden opgeslagen, is een export naar een recentere versie van DXF acceptabel. Indien conversie niet mogelijk is zonder verlies van informatie moet de DWG behouden blijven.

DWG is een non-preferred format binnen bestandstype Computer Aided Design (CAD).