De ontwikkelaar Autodesk, met als voorname software AutoCAD, is een marktleider op het gebied van CAD. De AutoCAD-formaten DXF en DWG worden zeer veel gebruikt.

Er zijn geen open formaten ontwikkeld voor de uitwisseling van CAD-formaten. DXF is specifiek ontworpen om data interoperabiliteit tussen AutoCAD en andere programmas te faciliteren en wordt dan ook goed ondersteund door andere CAD-applicaties.
DXF versie R12 (ASCII) lijkt het beste ondersteund te worden voor succesvolle en correcte import in andere applicaties.

Een groot probleem met het gebruik van DXF is de ontwikkeling van het DWG- formaat. DWG biedt inmiddels mogelijkheden waarvan niet alle eigenschappen in DXF kunnen worden opgeslagen. Als export naar DXF R12 (ASCII) niet tot informatieverlies leidt, wordt deze versie van het DXF formaat gezien als de beste optie voor preservatie van AutoCAD formaten in een relatief open, breed ondersteund formaat. Een conversie van DWG naar DXF moet goed worden gecontroleerd op volledigheid. Indien elementen van de DWG niet in de DXF kunnen worden opgeslagen, is een export naar een recentere versie van DXF acceptabel. Indien conversie niet mogelijk is zonder verlies van informatie moet de DWG behouden blijven.

DXF versie R12 (ASCII) is een preferred format binnen bestandstype Computer Aided Design (CAD).