Een vectorafbeelding is opgebouwd uit een of meer grafische vormen bestaande uit punten verbonden door lijnen en curves. Elk punt heeft een bepaalde positie op een x/y-vlak. Lijnen en polygonen kunnen worden voorzien van eigenschappen zoals kleuren, patroon, lijndikte. Binnen softwareapplicaties zijn de objecten uit de vectorafbeeldingen breed toegankelijk. Eigenschappen kunnen worden aangepast en onderdelen kunnen apart worden bewerkt. De gehele afbeelding kan gemakkelijk worden vergroot of verkleind: dankzij de precieze berekening achter de verbindingen tussen de punten leidt dat niet tot kwaliteitsverlies.

In de praktijk wordt CAD (Computer Aided Design) ook vaak gebruikt voor het maken van vectorafbeeldingen in formaten eigen aan de CAD applicatie. Ondanks de overeenkomst kunnen de richtlijnen voor de bestandsformaten niet zomaar samen worden genomen. CAD-formaten kunnen namelijk eigenschappen bevatten die niet worden ondersteund door formaten puur bedoeld voor vectorafbeeldingen. Bovendien zijn de exportmogelijkheden uit CAD applicaties beperkt.
Indien de aard van het CAD-bestand alsmede de applicatie een export naar SVG toestaat, heeft dit wel de aanbeveling. Deze export moet wel zorgvuldig worden gecontroleerd op volledigheid.

Preferred formats

Non-preferred formats