TIFF staat voor Tagged Image File Format. De laatste gepubliceerde specificatie van het formaat is TIFF versie 6.0.

TIFF is een de facto-standaard die veel gebruikt wordt voor het opslaan van archiefversies van images. Het TIFF-formaat is flexibel en ondersteunt compressie-methoden. Er kunnen meerdere pagina’s in een file worden opgeslagen en metadata kan worden opgenomen in de ‘file headers’ of ’tags’. Het TIFF-formaat ondersteunt de inbedding van EXIF-metadata en GeoTIFF-metadata voor georeferencing.

Over het algemeen wordt ‘TIFF uncompressed baseline v.6’ gezien als het enige geschikte TIFF-formaat voor archiveringsdoeleinden, hoewel uitbreidingen zoals GeoTIFF en TIFF/EP (beide met gespecialiseerde metadata) even acceptabel zijn en gebaseerd op deze standaard.

Omdat ‘TIFF uncompressed’ images zonder compressie opslaat kunnen de bestanden erg groot worden. Als het geen probleem is om compressie toe te passen kan gekozen worden voor een alternatief bestandsformaat zoals JPEG.

TIFF is een preferred format binnen bestandstype Afbeeldingen (raster).