Apparaten zoals computerschermen, printers en dataprojectors kunnen digitale beelden verwerken. Dit doen ze door de beeldpunten of pixels waaruit een digitaal beeld bestaat te vertalen naar de specificaties van het apparaat. Het aantal pixels en de kleur van de pixels bepalen de verschijningsvorm van de digitale foto. De pixels vormen de snijpunten van een fijnmazig raster, vandaar dat deze beelden rasterimages worden genoemd.

De kwaliteit van een rasterimage wordt bepaald door de volgende factoren:
1. De resolutie. De pixeldimensie van een rasterimage bestaat uit het totaalaantal pixels in de horizontale en verticale dimensie. De fijnmazigheid of resolutie wordt uitgedrukt in het aantal pixels dat er per inch (2,54 centimeter) aanwezig is. De resolutie dient afgestemd te zijn op de details van het object dat gedigitaliseerd is en die zichtbaar moeten zijn in het rasterimage.
2. De dynamiek. In welke mate bevat het rasterimage alle kleuren van het origineel en hoe zijn deze kleuren gecodeerd; welke kleurruimte is toegepast? Accurate kleurweergave vereist kalibratie van de opnameapparatuur door een expert.
3. Compressie. Omdat rasterimages uit miljoenen pixels kunnen bestaan, kunnen compressietechnieken toegepast worden om de bestandsgrootte te verkleinen.
4. Documentatie. Beschrijvende en technische/administratieve metadata. Deze kan zowel in het rasterimage worden opgenomen of apart worden gemaakt (of een combinatie hiervan). Vele digitale camera’s ondersteunen de EXIF-standaard (https://en.wikipedia.org/wiki/Exif). Deze standaard bevat beschrijvingen zoals het tijdstip van de opname en camera-instellingen.
5. Het bestandsformaat. Het gekozen bestandsformaat dient bovenstaande kenmerken efficiënt en effectief te ondersteunen.

Met betrekking tot de archivering en duurzaamheid van rasterimages is het essentieel dat in de toekomst de rasterimages conform de intentie van de deponeerder gereproduceerd kunnen worden. Met gebruik van de formaten TIFF, JPEG en PNG kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze zonder problemen kunnen worden weergegeven en dat er standaard imageprocessing software beschikbaar is om de images te “renderen”.

Preferred formats