Het World-bestand is een tekstbestand waarin de georeferentie van een bijbehorende gelijknamige afbeelding wordt gegeven. Het gebruikte coördinatenstelsel staat niet in dit tekstbestand, maar in een bijbehorend bestand of in de afbeelding zelf.

De specificatie van World is door het commerciële Esri geïntroduceerd. Een World-bestand zal in meerdere applicaties te openen zijn, maar in vergelijking met GeoTIFF geniet een World-bestand minder ondersteuning.

Optionele bestanden bij een World File:

.prj: dit is de gebruikelijke extensie voor een bestand waarin het gebruikte coördinatenstelsel (de projectie) wordt gegeven. Indien aanwezig is dit een essentieel bestand.

.aux.xml: dit ‘auxiliary’ bestand kan exclusieve informatie bevatten die niet in het World-bestand zelf kan worden opgeslagen, maar wel nodig is om de afbeelding correct weer te geven, bijvoorbeeld informatie over kleurgebruik.

.xml: in de meeste gevallen bevat een gelijknamige .xml informatie die óók in de hoofdbestanden aanwezig is. De XML wordt vaak automatisch aangemaakt bij het openen van een World File in bepaalde software. Indien een XML geen aanvullende informatie bevat, is dit bestand niet relevant voor behoud.

.ovr of .rrd: dit zijn optionele ‘pyramide’ bestanden, waarmee een World-bestand sneller geopend kan worden in de applicatie waarin het is gemaakt. Dit bestand is niet relevant voor behoud.

TIFF World File is een non-preferred format binnen bestandstype Afbeeldingen (georeferentie).