PLY staat ook bekend als het Stanford Triangle Format. Het is een op WaveFront Object geïnspireerd formaat met de mogelijkheid voor extensies ter beschrijving van aanvullende eigenschappen van een 3D-model, waaronder kleur en transparantie.

Het .ply bestand kan als ASCII tekstbestand of als binair formaat worden geleverd. ASCII PLY heeft de voorkeur voor de toegankelijkheid en archivering op de lange termijn.

Niet elke software ondersteunt alle extensies van het Polyon file format: het is mogelijk dat de data niet volledig wordt gelezen, afhankelijk van de gebruikte software. Daarom is het bij PLY extra belangrijk dat goed wordt gedocumenteerd welke informatie de data bevat.

Polygone file format is een preferred format binnen bestandstype 3D.