COLLADA is een open-source XML formaat om interactieve 3D applicaties op te slaan. Het is ontworpen door Sony in samenwerking met diverse grote organisaties voor grafisch ontwerp. Tegenwoordig wordt COLLADA beheerd door de non-profitorganisatie Khronos Group.
COLLADA .dae is aangenomen door ISO als een publiekelijk beschikbare specificatie.

COLLADA wordt ondersteund door populaire softwarepakketten zoals (GIS-applicatie) ArcGIS, (CAD-applicatie) Autodesk Infrastructure Modeller, Google Earth v1.4, Mac OS X 10.6 Preview. COLLADA ondersteunt diverse grafische 3D-elementen. Het is bedoeld als tussenformaat: om 3D-informatie in onderdelen door te sluizen naar andere software.

De bestandsspecificatie van COLLADA is echter niet heel strict, waardoor interoperabiliteit tussen COLLADA exports vanuit verschillende software problemen kan geven.

Hoewel COLLADA door DANS als een preferred format wordt bestempeld geniet X3D de voorkeur indien 3D data in X3D geleverd kan worden.

COLLADA is een preferred format binnen bestandstype 3D.