Blender is een gratis open-source programma voor het maken van 3D-modellen en animaties. Het programma slaat informatie op in .blend-bestanden. Binnen versies van Blender blijft het eigen formaat zeer stabiel, maar deze bestanden zijn buiten Blender slecht te begrijpen of in te lezen.

Blender is een non-preferred format binnen bestandstype 3D.