Autodesk FBX is een bestandsformaat dat wordt beheerd door het commerciële Autodesk. Het is geen open bestandsformaat en ondersteuning van het formaat buiten Autodesk applicaties is zeer beperkt.

FBX is ontwikkeld voor interactieve desktop applicaties. Het biedt weinig functionaliteit voor online applicaties en geen ondersteuning voor ‘streaming’: de data wordt als een geheel geladen.

Autodesk FBX is een non-preferred format binnen bestandstype 3D.