In 2016 is een Engelstalige handleiding geschreven over de omgang met 3D data, toegespitst op de archeologie, door het Deutsches Archäologisches Institut (DAI), het Archaeology Data Service (ADS) en DANS. Deze handleiding is hier beschikbaar: https://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/3d_Toc

Voor de opslag en de presentatie van 3D-afbeeldingen/modellen zijn geen bestandsformaten ontwikkeld die gemakkelijk gekenmerkt kunnen worden als
‘preferred formats’. Het is een erkend probleem in de wereld van de digitale archivering: allerlei 3D-programma’s hanteren eigen bestandsformaten, interoperabiliteit is beperkt en conversie naar andere formaten leidt snel tot verlies van functionaliteit of bepaalde eigenschappen van het bestand.
3D data is het beste in het oorspronkelijke formaat te behouden. Daarnaast kan gekeken worden of een export mogelijk is naar een open formaat. Voor het exportformaat gaat een primaire voorkeur uit naar X3D. Als X3D het 3D-model niet naar wens opslaat is COLLADA .dae de aanbevolen keuze. Controleer het exportformaat om te zien of de gewenste eigenschappen hierin worden opgeslagen, beschrijf elementen die ontbreken.

Voor enkel de geometrische objecten; zonder nadere aspecten als animaties en interactiviteit, is WaveFront OBJ het preferred format. OBJ is een zeer breed ondersteund open formaat voor de weergave van 3D geometrie. In een heldere, simpele structuur worden de ruimtelijke posities van elk punt van het object alsmede textuurcoördinaten geschreven.

Daarnaast kan nagedacht worden of het mogelijk is om onderdelen van de data op alternatieve wijze over te brengen. Hoewel er geen preferred format voor een interactief, dynamisch 3D-model bestaat zijn er mogelijk wel voorkeursformaten voor bepaalde elementen van het geheel: zijn filmpjes (screencasts) of statische afbeeldingen bijvoorbeeld geschikt voor het tonen van bepaalde informatie?

Preferred formats

Non-preferred formats