Sinds kort is er een nieuwe site waarmee de gegevens van meer dan 4000 inwoners van Leiden uit het jaar 1674 te zien en te bevragen zijn. Deze data zijn afkomstig uit een bij het Nederlands Historisch Data Archief gedeponeerde dataset (dataset titel: Belastingregister Leiden 1674). Oorspronkelijk komen de gegevens uit twee belastingkohieren die zich in het stadsarchief van Leiden bevinden: dat van de Tweehonderdste Penning en dat van het Klein Familiegeld.

Top10vector is het belangrijkste GIS-bestand dat onderzoekers in Nederland gebruiken. De versie die bij DANS besteld kan worden is een vectorbestand met de topologische weergave van Nederland in 2005 op schaal 1:10000.

Ons land is een nieuwe vereniging rijker. De Genealogische Computer Vereniging is een vereniging voor mensen die stamboomonderzoek als hobby hebben en de computer, speciale computerprogramma’s en het Internet gebruiken om hun stamboomgegevens bij elkaar te krijgen en dit tot een logisch geheel vormen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken, heeft onlangs updates van een groot aantal microbestanden beschikbaar gesteld voor secundaire analyse. Deze data kunnen bij DANS aangevraagd worden.