Op donderdag 23 februari werd tijdens een feestelijke receptie in Berlijn het historisch-geografisch informatiesysteem Duitsland ten doop gehouden. Tijdens de aan de presentatie voorafgaande sessie gaven enkele specialisten op het terrein van historisch-geografische informatiesystemen, waaronder DANS-directeur Peter Doorn, een presentatie. In een forumdiscussie werden de mogelijkheden besproken om historische GIS-sen internationaal te koppelen.

The Summer Program of the Inter-university Consortium of Political and Social Research at Ann Arbor in the United States offers a comprehensive, integrated program of studies in research design, statistics, data analysis, and social methodology.

Aan de Universiteit van Leiden is sinds 1 februari een gesponsorde hoogleraar digitale mediastudies werkzaam. Dr. Paul Rutten is vanaf die datum de eerste hoogleraar ”Digitale mediastudies” aan de Universiteit Leiden. Digitale mediastudies is ondergebracht bij de masteropleiding ”Boek en digitale media” van de Faculteit der Letteren.

De universiteiten van Nottingham (UK) en Lund (Zweden) hebben een nieuw initiatief gelanceerd om Open Access tot wetenschappelijke informatie te ondersteunen: OpenDOAR – the Directory of Open Access Repositories. Het betreft een lijst met Open Access archieven.