Nieuws

Top10vector is het belangrijkste GIS-bestand dat onderzoekers in Nederland gebruiken. De versie die bij DANS besteld kan worden is een vectorbestand met de topologische weergave van Nederland in 2005 op schaal 1:10000.

Ons land is een nieuwe vereniging rijker. De Genealogische Computer Vereniging is een vereniging voor mensen die stamboomonderzoek als hobby hebben en de computer, speciale computerprogramma’s en het Internet gebruiken om hun stamboomgegevens bij elkaar te krijgen en dit tot een logisch geheel vormen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken, heeft onlangs updates van een groot aantal microbestanden beschikbaar gesteld voor secundaire analyse. Deze data kunnen bij DANS aangevraagd worden.

Op het Nationaal Innovatie Event op 7 december in Maarssen zijn de vijf voorstellen bekendgemaakt die worden voorgedragen voor honorering in het kader van het Nationaal programma grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Dat gebeurde door Peter Nijkamp, de voorzitter van het Algemeen Bestuur van NWO.